Σχετικά με εμένα

Η Αργυρούλα Αγγελοσοπούλου είναι ψυχολόγος, πιστοποιημένη ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και ενηλίκων. Έχει πιστοποιημένη ειδίκευση στη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία (EABCT), καθώς και στη Θεραπεία Σχημάτων (Advanced Schema Therapist-ISST). Έχει επίσης ειδικευθεί στη θεραπεία των διατροφικών διαταραχών (Ε.Ε.Ε.Σ.Θ), στη συναισθηματικά προσανατολισμένη προσέγγιση για τη συζυγική και οικογενειακή θεραπεία (EFT) και είναι βασικό στέλεχος των υπηρεσιών συμβουλευτικής του ΕΚΕΠΙΣ.

Έχει εργασθεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και δομές ψυχικής υγείας στην Αθήνα και στο Βόλο. Τα τελευταία 15 χρόνια εργάζεται ως ψυχοθεραπεύτρια και επόπτρια ασκώντας κλινική πρακτική στον ιδιωτικό τομέα. Είναι συνεργάτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2004.
 
Η διδακτορική της διατριβή αφορά στην κατασκευή ενός πρότυπου ψυχοθεραπευτικού προγράμματος για την πρόληψη και διαχείριση των συναισθηματικών διαταραχών. Συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα. Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε τομείς της κλινικής ψυχολογίας, με έμφαση στη θεραπεία των συναισθηματικών προβλημάτων. Είναι συγγραφέας άρθρων και βιβλίων με κύρια θεματολογία τη ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων. Τα τελευταία 10 χρόνια συμμετέχει στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων (workshop) με συναφή θέματα.
 
ΒιβλίαΓνωσιακή - Συμπεριφοριστική Θεραπεία παιδιών και εφήβων: Θεωρία και
Πράξη 2016, εκδόσεις ΠΕΔΙΟ
 
Κεφάλαια:
- Ζαφειροπούλου Μ. & Αγγελοσοπούλου Α.: «Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία σε παιδιά και εφήβους: εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου παρεμβατικού μοντέλου.» 
-  Αγγελοσοπούλου Α.: «Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία στις αγχώδεις διαταραχες παιδιών.»


 


Αγγελοσοπούλου Α.:
«Αγχόσαυρος: Οδηγός για ψυχολόγους. Το Εγχειρίδιο του Καλού Μαχητή». Αθήνα:
Πεδίο (2012).Αγγελοσοπούλου Α. (2012).
Τα γνωστικά σχήματα των παιδιών με άγχος. Θεραπευτικές προσεγγίσεις και αναζητήσεις. Στο: Μ. Ζαφειροπούλου (επιμ.), «Δυνατότητες και Δυσκολίες του Παιδιού και του Εφήβου: Γνωσιακές-Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις». Αθήνα:
ΙΕΘΣ, Πεδίο. 
       
      
Διοργάνωση Σεμιναρίων

Τα τελευταία 10 χρόνια συμμετέχω στην οργάνωση και εφαρμογή σεμιναρίων.

Ενδεικτικά, κάποια από τα σεμινάρια που έχω διεξάγει στο παρελθόν:
  • «Η νοηματοδότηση των διαταραχών προσωπικότητας: θεραπευτικά πρωτόκολλα».
  • Θεραπεία Σχημάτων: εκπαίδευση στις βασικές αρχές και βιωματικές τεχνικές για την αντιμετώπιση «δύσκολων» περιπτώσεων.
  • Θεραπεία Ζεύγους: εκπαίδευση στη Συναισθηματικά Εστιασμένη Θεραπεία.
  • «Ψυχοφυσιολογικές Διαταραχές: Βιολογικοί παράγοντες και Ψυχικές επιδράσεις. Μοντέλα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης».
  • «Επικοινωνία και διαχείριση του άγχους στον εργασιακό χώρο».
  • «Συμβουλευτική Ψυχολογία παιδιών και γονέων παιδιών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες»
  • «Συμβουλευτική παιδιών: αξιολόγηση, θεραπεία και τεχνικές παρέμβασης».
  • Πρόληψη και διαχείριση των εσωτερικευμένων διαταραχών σε παιδιά σχολικής ηλικίας: Παρουσίαση ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος».
  • «Ο Αγχόσαυρος: Ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης και διαχείρισης εσωτερικευμένων προβλημάτων με γνωστικές – συμπεριφοριστικές τεχνικές σε παιδιά σχολικής ηλικίας».
loader