Η ανάγκη για άγρυπνη συνειδητοποίηση, για μια συνεχή ανατοποθέτηση όλων των σημείων προσανατολισμού μας, ενός αδίακοπου «γνωθι σ’ αυτόν» είναι πάντα ο κινητήριος μοχλός και το σωστό κριτήριο για να ξεκινήσουμε μια ατομική θεραπεία. Στην αρχική μας συνάντηση θα διερευνήσουμε τα θεραπευτικά αιτήματα που αφορούν τα βασικά προβλήματα και ανάγκες. Θα σας προτείνω ένα αρχικό θεραπευτικό πλάνο που θα εξυπηρετεί τους συγεκριμένους στόχους. Η ατομική θεραπεία διαρκεί ανάλογα με τα αιτήματα και είναι μια διαδικασία ανακάλυψης του εαυτού σας και του τρόπου που σχετίζεσθαι.

Οι εκπαιδεύσεις μου με βοηθούν να συνδυάζω παρεμβάσεις και θεραπευτικές στρατηγικές με σκοπό ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό σχεδιασμό. Οι γνωστικές και βιωματικές τεχνικές που εφαρμόζω προέρχονται κυρίως από τη Γνωστική Θεραπεία (Cognitive Therapy), το Συμπεριφορισμό (Behaviorism), το Τρίτο κύμα Ψυχοθεραπείων (Mindfulness) και από τη Θεραπεία Σχημάτων (Schema Therapy), μια πολύ αποτελεσματική προσέγγιση που συνδυάζει ψυχοδυναμικές, και gestalt τεχνικές σε ένα ενοποιητικό θεραπευτικό μοντέλο για την αντιμετώπιση τραυμάτων και χρόνιων, εγκατεστημένων ψυχικών διαταραχών.

Βασική πεποίθησή μου είναι πως -παρότι τα βασικά μοντέλα της ψυχοθεραπείας παρέχουν ένα μεγάλο εύρος γνώσης και μια βαθύτερη κατανόηση της ψυχοπαθολογίας- ο θεραπευόμενος πρέπει να είναι ελεύθερος να καθοδηγεί τον κλινικό προς οιαδήποτε κατεύθυνση αρμόζει περισσότερο με το κλινικό υλικό. Ως εκ τούτου, κύριο μέλημά μου είναι η καλύτερη προσαρμογή στην προσέγγιση που θεωρείται η πιο κατάλληλη για την ανάπτυξη του δυναμικού σας και την κάλυψη των συναισθηματικών αναγκών και προσωπικών στόχων.
 
«...the therapist’s role is analogous to that of a mother who provides her child with a secure base from which to explore the world».
John Bowlby, 1988

Ρωτήστε την ψυχολόγο

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποια θεραπεία ή θέλετε να κλείσετε μια συνεδρία,
μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζι μας, πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.
loader