Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

                            
“Αnxioussaure”: A CBT psychoeducational programme for children’s anxiety.
Programme development and pilot study.
Angelosopoulou Argiroula, Roussi Christina, & Zafiropoulou Maria
Laboratory of Developmental Psychology and Psychopathology
University of Thessaly

ABSTRACT

The purpose of this study was to plan and to properly adapt basic cognitive and behavioural techniques for coping with anxiety so as to become suitable for children education. Within this context we developed a psychoeducational programme, suitable for children age 6-12, named Anxioussaure. The pilot study was based on 40 children of 4th grade of Elementary School (age 10). The effectiveness of the programme implementation was evaluated according to anxiety and depression measures. Preliminary results showed that Anxioussaure is a comprehensive, user friendly and funny programme, which efficiently helps children to understand and to use the cognitive-behavioural model of anxiety, namely the way that the thoughts, emotions, behaviours and bodily reactions are interconnected in the symptoms of anxiety. According to effect sizes, there is a considerable decrease in the symptoms of anxiety and depression, according to children’s as well as to their mothers’ observations. Our primary conclusion is that Anxioussaure can be a useful and effective tool for children psycheducation on anxiety according to Cognitive Behaviour Therapy model, although its effectiveness needs to be studied further by randomized control studies. Key words: CBT with children, anxiety, cognitive model of anxiety, CBT psycoeducational programmes.
 
                                                                                             
                                                                                                 
Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει οτι το παρόν ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα “ο Αγχόσαυρος” αποτελεί ένα κατανοητό, ευπρόσληπτο και διασκεδαστικό πρόγραμμα που καταφέρνει να εισάγει αποτελεσματικά τα παιδιά στο μηχανισμό αυτό με τον οποίο οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι συμπεριφορές και οι σωματικές αντιδράσεις αλληλοεπηρεάζονται και συνδέονται με την κατάσταση του άγχους.
Επίσης, η έρευνα έδειξε οτι σύμφωνα με τα μεγέθη επίδρασης, υπάρχει αξιο-σημείωτη μεταβολή στους δείκτες των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης, όπως καταγράφηκαν πριν και μετά την παρέμβαση.
Συμπερασματικά, ο Αγχόσαυρος αποτελεί ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό οδηγό για την ψυχοεκπαίδευση των παιδιών στους μηχανισμούς του άγχους και της κατάθλιψης στην παιδική ηλικία.


 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
PSYCHOLOGY, 2012, 19 (1), 245-262
loader