Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

                                                                                                                                                           
pharmakonpress.gr
 
Angelosopoulou, A.A. & Piperakis, S.M.,: Treatment Failure with Antibiotics,
Epitheorese Klin. Farmakol. Farmakokinet. 24: 185-198 (2006)
 
Παθοφυσιολογία του Βρογχικού Άσθματος στην Παιδική Ηλικία
Pathophysiologic Factors of Bronchial Asthma in Childhood

 
A. A. Angelosopoulou & S. M. Piperakis
Biology Unit, University of Thessaly

Abstract
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η παθοφυσιολογία του βρογχικού άσθματος, οι εκλυτικοί και επισπευδικοί παράγοντες που επιδρούν στην εκδήλωσή του στη παιδική ηλικία και τα διαγνωστικά κριτήρια. Η υπεραντιδραστικότητα των βρόγχων και η αποφρακτική διαταραχή αποτελούν τους κύριους παθολογικούς μηχανισμούς στην ανάπτυξη του άσθματος. Τα Τ λεμφοκύτταρα, τα ηωσινόφιλα, τα μακροφάγα και τα σιτευτικά φαίνεται να έχουν κύριο ρόλο στην ανάπτυξη της χρόνιας φλεγμονής των αεραγωγών. Εξετάζεται επίσης η δράση των βρογχοδιασταλτικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και αναφέρονται οι θεραπευτικές εφαρμογές τους στην φαρμακευτική αντιμετώπιση του άσθματος.
                                                                                                              
                                          
 
In this report we analyzed in detail asthma, which is a reactive airway disease, is a leading cause of chronic illness in childhood. Important pathophysiologic factors are the bronhoconstriction and inflammation. T lymphocytes, eosinophils, macrophages and neutrophils play a key role in the chronic inflammation of asthma. Airway hyperreactivity relates to the overall severity of the disease. The review addresses the benefits and risks of medications currently in use.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ»
loader